Modelist Olmak

Modelist Veya Model Olmak İyi Bir Moda Eğitimi Almakla Mümkündür.

Modelist olmak.
Ülkelerin kültürel yönden gelişmeleri için öncelikle ekonomik bakımdan gelişmeleri gerekiyor. Moda olgusu ekonomide dinamik güçtür. Belirleyici unsurlardan biridir. Moda ürünlerinin çağdaş, tüm dünya ülkelerince kabul edilebilir olması, tüm kültürlere hitap etmesi bu ürünlerin satışını kolaylaştıracaktır. Bu da ekonomiye belli bir ivme kazandıracaktır. Ekonomik kalkınma beraberinde kültürel kalkınmayı sağlayacaktır. Bunun için ülkemizin iyi yetişmiş modelistlere ve modellere ihtiyacı vardır. Moda ile ilgili alınacak teknoloji ile desteklenmiş bir moda eğitimine ihtiyacımız vardır. Moda hiç bitmeyecek bir olgu olduğuna göre, bu konudaki eğitimi de daha çağdaş, daha yüksek teknoloji ile donatılmış daha uzman eğitimcilerle yapmak gerekiyor. Modelist veya model olmak isteyenlerin bu koşullarla iyi bir eğitim almaları gerekir.

Türkçe sözlüğe baktığımızda moda deyiminin en doğru anlamını buluruz. Türkçe sözlüğe göre moda; “değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik” olarak ifade edilmektedir. Sosyal hayata giren bu kısa süreli yeniliklerin toplumun değişimine, gelişimine katkıda bulunabilmesi için, iyi düzeyde eğitim almış modeller ya da modelistler gereklidir. Model, resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesnedir, kısaca; bir özelliği olan nesne veya kişidir. Modelist olan kişi gerekli psikomotor becerilere sahip olmalıdır. Yani hem zihinsel hem de bedensel bazı becerilere sahip olmalıdır. Model olan kişi için de aynı yeteneklerden bahsedebiliriz. Bu mesleklerde zihin ve beden koordinasyonu çok önemlidir. Bu becerilerin kazanılması ancak iyi bir moda eğitimi almakla mümkündür.

Moda teriminin tanımında üç öğe göze çarpmaktadır.
a) Değişme ihtiyacı
b) Süslenme özentisi
c) Geçici yenilik

Şimdi bu öğeleri biraz analiz edelim:
Değişiklik ihtiyacı, tarih boyunca insan için gerekli ve zorunlu bir ihtiyaç olmuştur. Tabii olanda değişimdir. İnsan fiziksel ve zihinsel olarak aynı şekilde kalmamaktadır. İnsan durmadan akan bir nehir gibidir. Nehrin adı aynı olsa da değişim içerisindedir. İnsanın adı aynı kalsa da fiziksel ve ruhsal olarak sürekli değişmektedir. İnsanın değişiklik gereği de bu özelliğinin sonucudur. İnsan kişiliğinin doğuştan gelen özelliklerinden huy hariç diğer yönleri sürekli değişmekte ve gelişmektedir. İnsan bu ihtiyacını karşılamak için moda olgusundan etkilenir. Hem farklı görüntüleriyle topluma uyum sağlamaya çalışır hem de bu durumdan kendisi keyif alır.

Demek ki moda insanın değişiklik ihtiyacını karşılayarak farklı giyim, kuşam, saç modeli vs. sunarak insanın anlamlı yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Bu değişiklikler insanın kendisi tarafından özellikle benimsenirse, özümsenirse insan kendini daha anlamlı ve değerli bulur. Ancak bu değişiklikler samimiyetle benimsenmez ve dış etkenler, sosyal çevrenin etkisi yoluyla kabul edilirse birey buradan pek de bir mutluluk duymaz. Eğitim ve öğretim bu değişiklikleri daha anlamlı kılar. Moda eğitimi ya da modelistlik eğitimi almış bireyler daha anlamlı ve içtenlikli bir giyim kuşama, görüntüye sahip olurlar. Bu durum onların toplum içerisinde daha değerli olmasını, daha estetik olmasını sağlar.

Süslenme özentisi kavramı toplumsal yapıda arzu edilmeyen bir anlam taşımaktadır. Çünkü özenti kişinin zaman içerisinde kişilik niteliklerini, benliğini kaybetmesine neden olabilir. Özenmek yerine isteyerek, benimseyerek, içselleştirerek, baskı altında kalmadan giyim kuşamını seçmesi, güzel görünmesi, estetik görünmesi bireyin mutluluğunu artırır. Kendi seçimi dolayısıyla kendine olan güvenini de artırır. Süslenme özentisi ile değil de güzel giyinmenin önemli olduğunun farkında olarak ve kendi tercihi, iradesi ile seçim yapması ona mutluluk ve anlam katacaktır. Başkası beğeniyor diye kendisine hiç de yakıştıramadığı bir ayakkabıyı veya moda diye kabul edilen bir kıyafeti giyinmesi onu mutlu kılmayacaktır. Beğeni söz konu olduğunda duygular devreye girer. Duyguların da göreceli olduğunu, kişiden kişiye değiştiğini unutmayalım. Onun için herkes kendi beğenisine göre moda olarak kabul edilen değişiklikleri kendine uyarlamalı ve giyinmelidir. Unutmayalım ki gökkuşağı herkese göre ayrı bir güzellik değeri taşırken matematikteki 2+2=4 herkes için aynıdır. Elbette ki moda veya modelistlik eğitimi almış bireylerin bunu gerçekleştirmeleri bu eğitimi almayanlara göre daha kolaydır.
Geçici yenilik kavramı da moda kavramının tanımı içinde geçen önemli unsurlardan biridir. Yani belli bir dönem için geçerli olan bir yenilik. daimi olmayan bir değişim. Bu anlamıyla moda sabun köpüğüne benzemektedir. Sanki üfleyince uçup gidecek gibi. Popüler kültür dediğimiz kültürün kapsamında yer alır. Moda işini yapan modelistler veya modeller, iyi eğitim aldıkları takdirde kendi benliklerini kaybetmeden değişimi, yenilikleri yaşamlarına uyarlamakta ve daha mutlu bir yaşam sürdürmektedirler. Hem de bu özelliklerini toplum ile en bilinçli bir şekilde paylaşarak estetik bir toplum oluşumuna katkıda bulunabilirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki; modelistlik eğitimi alan birey sayısı artıkça toplumdaki estetik bakış açısı gelişmektedir.

Leave a Reply