Gerber ve Modanın Gelişmesi

Modanın Gelişmesi

Bugün iletişim teknolojisindeki sürekli ilerleme, fikirlerin ve görüntülerin göz açıp kapayıncaya kadar dünya çapında bir yarış içine girmesi demektir. Bir stilin ilk kaynağının neresi olduğunu söylemek zordur, çünkü bir siluetin ya da kesimin çeşitli versiyonları olabilir ve eş zamanlı olarak farklı yerlerde oluşturulabilirler. Moda bilgisi ve etkileri için birçok farklı kanal vardır. Dergiler ve moda televizyonları, fikirleri ve görünüşleri kitlelere dağıtırlar ama popüler televizyon aktörleri tarafından giyilen elbiseler ya da ağızdan ağza yayılan veya internette arkadaşlarla sohbet edilirken oluşan viral söylentiler gibi daha küçük ama etkili şeyler de vardır. Gruplarla ve ünlülerle özdeşleştirilen stiller, yaratıcılarla tamamen ilgisiz grupların kültürlerinin bir parçası olabilir. Yeni yüzyılda modanın artık geçen yüzyıla göre ne zenginlerin ne giydiklerine öykünmeleri (damlama teorisi; işletmelerin sağladığı faydaların zamanla orta sınıfa ve alt sınıfa geçmesi) ne de orijinal defile stilleri veya ürün sayısına dikkat etmeleri gerekmektedir. Dinamik kültürel değişimler daha fazla tüketici ihtiyacı ve arzusu yaratabilirler. Kadınların özgürleşmesi ve işgücüne katılımı ve gençlerin, sokak modasına katkıda bulunmalarını sağlayan hip hop gibi sosyal davranışları, değişim için anahtar güçler olmuşlardır (kaynama teorisi; düşük gelirlilere para akışı olmasıyla ortaya çıkacak fayda zamanla üst gelirlilere de faydalı olur). Pazarın, tarz gruplarının ve sos yo-ekonomik kategorilerin çeşitliliğinde bir artış vardır ve bu, bireyler tarafından farklı durumlarda çok daha fazla sayıda tarzın aynı anda kabul edilebilir ve giyilebilir olması anlamına gelir. Ortalama birey, kıyafet konusun-da daha yaratıcıdır.

Leave a Reply